Warning: A non-numeric value encountered in /customers/0/d/b/gardi.eu/httpd.www/msw/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5752

טיפול קוגניטיבי-התנהגותי (CBT) הוא טיפול פסיכולוגי, המכוון לטפל במצוקות נפשיות שונות. מטרתו להביא לשינוי ברמת הרגשית, הקוגניטיבית ו/או ההתנהגותית של המטופל.

הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי, ככל טיפול פסיכולוגי, הוא מפגש ייחודי בין מטפל למטופל, במטרה משותפת להיטיב היבטים בחייו של המטופל. המרכיב החשוב ביותר וההכרחי להצלחת הטיפול, הוא הברית הנוצרת בין המטפל למטופל, המבוססת על אמון, על ביטחון ועל עבודה משותפת.

ישנם מספר מאפיינים לטיפול התנהגותי-קוגניטיבי, המייחדים אותו מטיפולים פסיכולוגיים בגישות אחרות:

מאפיין מרכזי של הCBT  הוא המיקוד. לרוב, אדם פונה לטיפול עם מטרה ברורה, אך ישנם כאלה המגיעים לטיפול על רקע מצוקה רגשית שאינה מוגדרת. הפגישות הראשונות של הטיפול מוקדשות, מלבד ההיכרות ההדדית, להבנת הבעיה ולהגדרת המטרה לטיפול. במידה וישנן מספר מטרות, המטופל מחליט על סדר העדיפויות שלו לגביהן.

מאפיין שני של הCBT  הוא מידת האקטיביות הרבה של המטפל ושל המטופל. אחת הקלישאות על טיפול פסיכולוגי היא של מטופל מתייפח בעוד המטפל עורך רשימות למכולת או נרדם. CBT  נראה אחרת! המטפל  אקטיבי מאוד בשיחה, שואל שאלות, מאתגר את המטופל לבחון את מחשבותיו, את אופני ההתמודדות שלו ועוד. המטופל גם הוא אקטיבי, בפגישה הטיפולית ולאחריה: בסיום הפגישה הוא לוקח על עצמו מטלות שונות שיסייעו לו לבחון נושאים שדוברו בפגישה, לתרגל טכניקות שונות או להתנסות בסיטואציות רלוונטיות.

הטיפול קוגניטיבי-התנהגותי מתקיים ב”גובה העיניים”: המטפל חולק עם המטופל את הבנתו את הבעיה, את הגורמים להיווצרותה ואת הגורמים המשמרים אותה. המטפל מציע למטופל טכניקות טיפוליות להתמודדות עם בעייתו, מסביר לו את הרציונל העומד מאחוריהן ומלמד אותו כיצד להשתמש בהן. שיטות ההתמודדות של הCBT  הן ידע שהמטפל שואף להעביר למטופל, בכדי שהמטופל יוכל להמשיך להשתמש בהן, באופן עצמאי, גם בסיום הטיפול.

טיפול קוגניטיבי-התנהגותי מבוסס על מחקרים. הטכניקות הרבות והמגוונות בהן משתמשים בטיפול, הוכחו כבעלות יעילות גבוהה בטיפול בבעיות שונות.